Scrisoare catre CLT, Comisia de Urbanism

In jos

Scrisoare catre CLT, Comisia de Urbanism Empty Scrisoare catre CLT, Comisia de Urbanism

Mesaj  Admin la data de Vin Oct 17, 2008 11:10 am

Către Consiliului Local Timișoara, Comisia de Urbanism

Subsemnata Militaru Rodica, domiciliată în Timișoara, str. ....., în calitate de președintă a Asociației Proprietarilor din Zone Rezidențiale, în urma întâlnirii dintre membrii ai APZR și Comisia de Urbanism, întâlnire care a avut loc în data de 14.10.2008, în sediul PMT, în conformitate cu cele stabilite, vă adresez și în scris următoarele întrebări:
Cât este CUT maxim pentru fiecare din zonele rezidențiale de tip LMa, LMb, LMm și LIa și cât poate fi CUT maxim, prin derogare; în conformitate cu Ordonanța 27/2008, art. 32, alin (5), în cazul modificării, prin PUZ, a reglementărilor aprobate prin PUG, CUT propus pentru noua reglementare poate depăși pe cel aprobat inițial cu cel mult 20%, o singură dată;
Dacă în cazul locuințelor colective, Acordul Unic privind avizele societăților și regiilor furnizoare de servicii edilitare, este solicitat pe baza documentațiilor de locuințe colective (nu de casă familială existentă anterior) și a consumurilor previzionate pentru locuințele colective și dacă conține o mențiune referitoare la capabilitatea rețelelor din zonă de a prelua sau nu noile solicitări (a se vedea și PV de inspecție al ISC, nr. 14861 și 14862/17.12.2007);
Dacă certificatele de urbanism cu solicitare de derogare prin PUD și cele cu derogare prin PUZ, emise în perioada 1-19.09.2008 (este posibilă emiterea acestora și după perioada menționată), deci după intrarea în vigoare a ordonanței 27/2008, sunt sau nu emise legal, având în vedere următoarele: certificatul de urbanism este doar un act de informare (legea 350/2001, art. 29 alin (1)) și nu o documentație de urbanism pentru care se face cerere de aprobare și care, în acest fel, ar fi putut fi aprobate timp de încă șase luni după intrarea în vigoare a O 27/2008; în conformitate cu ordonanța menționată, art. 32, (1), litera a), cererile de emitere a certificatelor de urbanism ar fi trebuit respinse în mod justificat;
Ce se va întâmpla cu certificatele de urbanism deja emise, menționate mai sus?
Vă solicităm un punct de vedere față de aprobarea, prin HCL-uri, a construcției de locuințe colective în zone de case familiale, prin PUD în loc de PUZ, având în vedere ordonanța 27/2008, Art. IV, potrivit căreia documentațiile de urbanism a căror solicitare de aprobare s-a făcut înainte de apariția ordonanței, se mai pot aproba încă maximum șase luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data solicitării; va rugăm să luați în considerare că aprobarea HCL-urilor pentru construcția de locuințe colective în zone de case familiale, prin PUD, era nelegală și înainte de modificarea Legii 350/2001 prin O 27/2008, potrivit următoarelor:
Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, nemodificată de OUG 27/2008, la art. 32 alin (3) prevede:
„(3) Modificãrile aduse reglementãrilor din Planul urbanistic general asupra procentului de ocupare al terenului (POT) și distanțele fațã de limitele laterale și posterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic de detaliu, iar cele aduse regimului de construire, funcțiunii zonei, înãlțimii maxime admise, coeficientului de utilizare al terenului (CUT) și retragerii clãdirilor fațã de aliniament se stabilesc prin planurile urbanistice zonale.”
Ca urmare, construcția de locuințe colective în zonă de case familiale prin PUD-uri este nelegală, deoarece toate PUD-urile pentru locuințe colective modifică înălțimea maxima admisă a zonei de case familiale (P+2) și CUT;
Direcția de Urbanism interpretează în mod greșit art. 48 din Legea 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismul, nemodificată prin O 27/27.08.2008;
Construirea de locuințe colective prin PUD-uri este nelegală și în opinia Directorului General Gheorghe Pătrașcu, din Direcția Generală Dezvoltare Teritorială a MDLPL; în momentul de față, domnul Gheorghe Pătrașcu îndeplinește și funcția de Arhitect Șef al capitalei, deci considerăm opinia domniei sale ca fiind una mai mult decât avizată (a se vedea scrisoarea domniei sale către APZR, trimisă înainte de modificarea legii 350/2001);
In primul trimestru al anului 2008, ISC a trimis Direcției de Urbanism o adresă prin care specifică clar că locuințele colective în zone de case se pot construi numai prin PUZ, nu și prin PUD; cunoaștem ca Direcția de Urbanism s-a și conformat o perioadă, deci revenirea la PUD-uri pentru locuințe colective în zone de case familiale, este o încălcare a Legii 350/2001 nemodificată;
PUD-urile pentru locuințe colective în zone de case familiale încalcă și HG 525/1995 pentru aprobarea RGU (cadrul legal al Ghidului de elaborare a PUD) și anume:
„ARTICOLUL 31 - Inaltimea constructiilor
(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate.
(2) in sensul prezentului regulament, cladiri imediat invecinate sunt cele amplasate alaturat, de aceeasi parte a strazii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.” Deci iarăși legea prevede in mod clar PUZ, nu PUD, atunci când diferența de înălțime este mai mare de două niveluri; acest lucru se întâmplă la majoritatea PUD-urilor, pentru că locuințele colective au de regulă 5-6 niveluri, iar casele învecinate sunt construite de obicei în regim P+1;
ARTICOLUL 15 - Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform anexei 2 la prezentul regulament. Anexa 2:
- zona exclusiv rezidentiala cu locuinte P P+1, P+2 - 35%
- zona rezidentiaia cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri - 20%
- zona predominant rezidentiala (locuinte cu dotari aferente) - 40%
Adică, dacă este vorba de clădiri cu mai mult de trei niveluri, POT poate fi de maxim 20%; dacă este vorba de clădiri cu trei niveluri, P+2, POT poate fi doar de 35-40%;
Se încalcă și RLU, IV. 2. L – ZONA REZIDENȚIALĂ, Art. 22. Înălțimea construcțiilor, pag. 60: ”Modificarea regimului maxim de înălțime poate fi făcută în situații justificate, cu condiția elaborării unei documentații PUZ care să cuprindă un studiu referitor la impactul creșterii înălțimii asupra siluetei urbane.” Deci iarăși este vorba de PUZ, nu de PUD, pentru locuințe colective cu mai mult de P+2!
Solicităm ca studiile de densificare care vor fi făcute în vederea elaborării noului PUG, să ia în considerare și următoarele:
precizarea utilizărilor permise pentru construcțiile preconizare pe parcelele care vor fi dezmembrate, dacă proprietarii parcelelor vor dori dezmembrarea și vânzarea;
proprietarii care acceptă dezmembrarea și își vând terenurile pentru densificare, trebuie sa aibă siguranța că dacă și-au dat acordul, pentru un anumit tip de construcție, nu se va construi altceva; la fel și ceilalți proprietari de terenuri din cvartal;
să se țină cont de prevederile ordonanței 27/2008: „- daca o constructie este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculeaza in raport cu ansamblul terenului initial, adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale noii constructii.”
sa se ia in studiu si posibilitatea ca gospodăriile subterane de pe străzile existente să preia noile solicitări; dacă rețelele trebuie refăcute, sa se precizeze pe cheltuiala cui se vor reface si până când; să se ia in studiu și traficul modificat;
Considerăm că includerea celor de mai sus în studiile de densificare preconizate, înainte de punerea acestora în dezbatere publică, va contribui la finalitatea acestora și va creste procentul de acceptare, din partea populației, a propunerilor făcute prin aceste studii plătite din banii publici;
Ce se întâmplă dacă într-un cvartal propus pentru densificare, nu toți proprietarii de terenuri afectați vor fi de acord cu densificarea? Se continuă sau nu densificarea zonei? Legea prevede că acest tip de densificare este posibil doar cu acordul tuturor proprietarilor de teren afectați.

Timișoara, Militaru Rodica
16.10.2008

Admin
Admin

Mesaje : 163
Data de înscriere : 18/02/2008

http://apzr.forumgratuit.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum